image_141218060147227.jpg

การแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

  • การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรก วันแข่งขัน 5-8 พฤศจิกายน 2562 สถานที่จัดการแข่งขัน วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด 80 คนและเสมอ เพื่อผ่านเข้าแข่งขันใน 2 รอบสุดท้าย ถ้าจำนวนผู้สมัครแข่งขันน้อยกว่า 100 คน การตัดผู้แข่งขันให้เหลือ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด

  • การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย วันแข่งขัน 10-13 ธันวาคม 2562 สถานที่จัดการแข่งขัน วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุด 40 คนและเสมอจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกประเภทที่ 15 ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประจำปี 2563

  • วันที่ปิดรับการสมัคร 21 ตุลาคม 2562 (17:00 น. เวลาประเทศไทย)

*** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ วันที่ 12 กันยายน 2562 (09:00น. เวลาประเทศไทย) ***


ถาม – ตอบ การแข่งขันรอบคัดเลือกของออลไทยแลนด์กอลฟ์ ทัวร์ ประจำปี 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

  • ชั้น 7 อาคารสุพรีมคอมเพล็กซ์ 1024 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300, ประเทศไทย

  • โทรศัพท์ (662) 667-4250 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00น.-17:00น. เวลาประเทศไทย)

  • มือถือ (668) 1372-6462 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00น.-17:00น. เวลาประเทศไทย)

  • โทรสาร   (662) 667-4252

  • อีเมล       Q-School2020@allthailandgolftour.com

  • Web allthailandgolftour.com